Franky Bostyn

Franky Bostyn

Franky Bostyn was tien jaar conservator van het Memorial Museum Passchendaele 19 17 en werkt nu bij de Historische Pool van Defensie, een adviesorgaan voor milit air erfgoed van de 19de en 20ste eeuw. In de Westhoek zorgde hij voor de ontslui ting van verschillende erfgoedsites en de organisatie van tientallen tentoonstel lingen en herdenkingsevenementen. Hij publiceerde een hele reeks boeken en artik els over de Eerste Wereldoorlog.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Sporen van drie oorlogen in het West-Vlaamse heuvelland
Prijs:29,99