Frederik Anseel

Frederik Anseel

Prof. dr. Frederik Anseel is verbonden aan de vakgroep Personeelsbeleid, Arbeids - en Organisatiepsychologie van de Universiteit Gent. Door zijn talrijke wetensc happelijke publicaties en lezingen staat hij bekend als een internationale autor iteit inzake feedbackgesprekken.