Hadewijch De Doncker

Volg mij op

Hadewijch De Doncker

Hadewijch De Doncker, pedagoge en leerkracht kleuteronderwijs van opleiding heeft al meer dan 10 jaar ervaring in het aanleren van thematisch werken bij studenten lager onderwijs.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
in het basisonderwijs met 6- tot 12-jarigen
Prijs:25,99