Henk Roose

Henk Roose

Henk Roose (°1974) is verbonden aan de Vakgroep Sociologie van Universiteit Gent. Hij doceert er Methodologie van de Sociale Wetenschappen, Sociale ongelijk heid en Cultuursociologie. Zijn onderzoek situeert zich op het vlak van sociale ongelijkheid, culturele leefstijlen en surveyonderzoek.