Ilse Weeghmans

Ilse Weeghmans

Ilse Weeghmans is directeur van het Vlaams Patiëntenplatform vzw. De afgelopen jaren groeide het VPP onder haar hoede uit tot een professionele organisatie die door nauwe contacten met beleidsmakers en andere organisaties uit de gezondheidssector opkomt voor de belangen van patiënten.