Ivo Alice Maes

Ivo Alice Maes

Ivo Maes is senior adviseur bij het departement Studiën van de Nationale Bank va n België. Daarnaast is hij professor aan de Université catholique de Louvain (Ro bert Triffin Chair) en ICHEC Brussels Management School.Ivo Maes is senior advis or at the Research Department of the National Bank of Belgium. He is also a prof essor, Robert Triffi n Chair, at the Université catholique de Louvain and ICHEC Brussels Management School.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
The Wise Man of the Euro
Prijs:29,99