Jaap Grave

Jaap Grave

Jaap Grave studeerde in Nijmegen, Groningen en München. Hij promoveerde in de Germaanse Filologie in Gent en werkte vervolgens aan universiteiten in Regensburg, Freising, Passau, Leipzig, Berlijn, Nagasaki, Münster, Jakarta, Padova, Amsterdam (VU), aan de Open Universiteit, in Leiden en Sint-Petersburg. Momenteel doceert hij aan de VU in Amsterdam. Hij publiceerde talrijke artikelen en boeken over moderne letterkunde, cultural transfer en wetenschapsgeschiedenis.