Jan Vranken

Jan Vranken

Jan Vranken is socioloog en emeritus gewoon hoogleraar aan de UA en onafankelijk wetenschappelijk consultant (Casum). Ook is hij vrijwillig medewerker aan de UG ent.