Jelle Lisson

Jelle Lisson

Jelle Lisson is doctoraatsonderzoeker aan de Onderzoeksgroep Middeleeuwen van deKU Leuven. Het idee voor dit boek kreeg vorm toen hij tijdens zijn Master Gesch iedenis van de Middeleeuwen aan diezelfde universiteit een scriptie schreef met als titel Een papieren stad. Een morfologische analyse van Jacob Van Deventers stadsplattegrond van Zoutleeuw. Aanvullend bij dit boek ontwikkelde hij een digitale wandelroute, waarmee het middeleeuwse verleden van Zoutleeuw stap voor stap ontdekt kan worden. Voor meer informatie: www.Lewa-tour.be.