Jens De Vleminck

Jens De Vleminck

Jens De Vleminck was als doctorassistent verbonden aan de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte (Universiteit Gent). Hij is lid van het Centrum voor Kritische Filosofie.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Een inleiding in de kritische wijsbegeerte
Prijs:29,99