Jens De Vleminck

Jens De Vleminck

Jens De Vleminck is als doctor-assistent verbonden aan de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (UGent). Hij is li d van het Centrum voor Kritische Filosofie.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Een inleiding in de kritische wijsbegeerte
Prijs:29,99