Johan Temmerman

Johan Temmerman

Johan Temmerman (1960) is doctor in de theologie en promoveerde op het proefschrift Profetie en Moderniteit. Een godsdienst-filosofisch onderzoek naar de voorstellingen van waarheid en werkelijkheid in religieuze en seculiere levensbeschouwingen.Hij doceert filosofie en ethiek aan de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid (fpg) te Brussel. Daarnaast is hij ambtsdrager in de Verenigde Protestantse Kerk in België (vpkb) en actief vrijmetselaar in de Reguliere Grootloge in België (rglb).

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Vrijmetselarij, mystiek, gnostiek, hermetisme
Prijs:24,99