Johan Verrue

Johan Verrue

Johan Verrue is docent in economie en management. Hij is stichter van het Centru m voor Ondernemen aan de Hogeschool Gent. Als consultant licht hij de businessmo dellen van bedrijven door en zet hen daarbij aan tot verbetering en innovatie. H ij is de drijvende kracht achter enkele diensteninnovaties. Hij biedt tevens een uniek geïntegreerd trainingstraject in strategisch management en leiderschap aa n.