Joris Gielen

Joris Gielen

Joris Gielen is postdoctoraal onderzoeker van het Fonds voor Wetenschappelijk On derzoek (FWO) en verbonden aan de faculteit theologie en religiewetenschappen (K U Leuven). Hij verbleef verschillende jaren in India voor studie en onderzoek. I n zijn onderzoek focust hij momenteel op de rol van religie in de palliatieve zo rg in India.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Diversiteit en devotie in de Indische religies
Prijs:29,99