Jos Speybrouck

Jos Speybrouck

Jos Speybrouck was advocaat en voorzitter van een arbitraal College van de Geschillencommissie Reizen en is emeritus-docent bij VIVES en KU Leuven.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Principes en praktijk: must liberty be limited in order to be enjoyed?
Prijs:32,50