Jozef Corveleyn

Jozef Corveleyn

Jozef Corveleyn is klinisch psycholoog en psychoanalyticus, gewoon hoogleraar aa n het departement psychologie van de K.U.Leuven en deeltijds verbonden aan de Fa culteit psychologie en pedagogiek van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Gehechtheid bij kwetsbare ouders en kinderen
Prijs:29,99