Julie Borgers

Julie Borgers

Julie Borgers is doctor in de bewegingswetenschappen en is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid (KU Leuven).

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Sociaalwetenschappelijk sportonderzoek tussen droom en daad
Prijs:24,99
Subtitle: 
Vier decennia sportbeleid en sportparticipatie
Prijs:39,99