Karine van Biesen

Karine van Biesen

Karine van Biesen, licentiaat Economische Wetenschappen (UGent), is verbonden aa n de Hogeschool Gent, Faculteit Bedrijf en Organisatie. Zij doceert economie en financieel rekenen en staat voor deze opleidingsonderdelen ook in voor het afsta ndsleren en het monitoraat. Zij is actief als studentencoach en stagebegeleider. Als lid van de stuurgroep afstandsleren verzorgde ze opleidingen voor docenten.