Kathleen Emmery

Kathleen Emmery

Kathleen Emmery is master in de criminologie en coördinator van het kenniscentru m Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de hogeschool Odisee. Ze voert er onderzoek naar gezinsbeleid in Vlaanderen. Eerder publiceerde het Hoger Institu ut voor Gezinswetenschappen onderzoek in nauwe samenwerking met studenten in de boeken Zin in gezin, Waanzin van het gezin en Vaders in soorten.