Katrien Vloeberghs

Katrien Vloeberghs

Katrien Vloeberghs focust in haar onderzoek op kindbeelden in literaire en filos ofische teksten van de twintigste eeuw. Zij verricht eveneens onderzoek naar o.m . multiculturaliteit in de jeugdliteratuur en de voorstelling van de Holocaust v anuit een kindperspectief.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Ontmoetingen tussen traditie en vernieuwing
Prijs:25,99