Kitty Jurrius

Kitty Jurrius

Kitty Jurrius is directeur van Stichting Alexander, een niet-commercieel landeli jk instituut voor jeugdparticipatie en participatief jongerenonderzoek.