Koen Geens

Volg mij op

Koen Geens

Koen Geens was achtereenvolgens minister van Financiën, Justitie en Europese Zaken en vice-eersteminister. Hij is volksvertegenwoordiger in het federaal parlement, waar hij zich toelegt op Justitie. Voor zijn politieke loopbaan was hij advocaat en medeoprichter van het grootste onafhankelijk advocatenkantoor in België. Na zijn studies werd hij in 1981 onderzoeker aan de Rechtsfaculteit van de KU Leuven om er vanaf 1986 fiscaal recht, vennootschapsrecht, financieel recht en deontologie te onderwijzen. Momenteel doceert hij Recente geschiedenis van recht, politiek en economie.

Boeken van deze auteur

Prijs:22,50