Kris De Bruyne

Kris De Bruyne

Kris De Bruyne wordt 65 in 2015, staat 45 jaar op de planken, speelde 1001 conce rten en bracht 250 songs en 17 albums uit.