Kristin Van den Buys

Kristin Van den Buys

Kristin Van den Buys is docent, onderzoekscoördinator en coördinator van de muzi ek- en cultuurwetenschappen aan het koninklijk Conservatorium van Brussel. Ze is verbonden aan CEMESO, Centre for the studies on media and culture (VUB) en isv oorzitter van het Studiecentrum voor Vlaamse muziek.