Kristof De Witte

Kristof De Witte

Kristof De Witte is hoofddocent aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschapp en, KU Leuven, waar hij de specifieke lerarenopleiding economie op Campus Leuven en het facultair centrum Leuven Economics of Education Research coördineert. Hi j is bijzonder hoogleraar aan het Top Institute for Evidence Based Education Res earch van de Universiteit Maastricht.

Boeken van deze auteur