Leo Neels

Leo Neels

Leo Neels is jurist. Hij was actief als advocaat, directeur-generaal van VTM, vo orzitter van de Raad van Bestuur van Belga, algemeen directeur van pharma.be en professor in Media- en Communicatierecht (KU Leuven en UAntwerpen).Vandaag docee rt hij Media- en Communicatierecht aan de UAntwerpen, is hij lid van de Senaat v an de KU Leuven, voorzitter van de Raad van Advies van het Family Wealth Institu te aan de AMS, en voorzitter van de Advisory Board van het Healthcare Management Centre van Vlerick Business School.