Lieven Pauwels

Lieven Pauwels

Prof. dr. Lieven Pauwels (°1974) is criminoloog (2000, UGent), master in Quantitative Analysis (KUBrussel, 2002) en doctor in de criminologie (UGent, 2006). Zijn doctoraal proefschrift met de titel "Buurtkenmerken en jeugdcriminaliteit,een toets van de sociale desorganisatietheorie" behandelt de rol van de woonomgeving bij de verklaring van individuele verschillen in jeugdcriminaliteit. Hij is directeur van het Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP), binnen de vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht (Ugent), waar hij diverse, waar hij diverse opleidingsonderdelen in het vakgebied van de criminologie verzorgt.