Lode Vermeersch

Lode Vermeersch

Lode Vermeersch is doctor in de pedagogische wetenschappen en heeft een diploma aanvullende culturele studies. Lode werkt sinds 2007 als onderzoeksexpert aan het HIVA-KULeuven. Centraal in zijn onderzoekswerk staan deze thema's: levenslang en levensbreed leren, kunst- en cultuureducatie, cultuurtheorie en cultuurbeleid, sociaal-cultureel werk, geletterdheid (laaggeletterdheid, multiliteracies, beeldgeletterdheid, culturele geletterdheid, mediageletterdheid).

Boeken van deze auteur