Luc Crevits

Luc Crevits

Luc Crevits is arts met specialisatie in de neuropsychiatrie, professor aan de U niversiteit Gent en als Kliniekhoofd neurologie verbonden aan het Universitair Z iekenhuis Gent.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
neurobiologische verkenningen naar menselijk gedrag
Prijs:29,99