Luk Van den Dries

Luk Van den Dries

Luk Van den Dries is sinds 1980 werkzaam op het gebied van de theaterstudie: eer st aan de Vrije Universiteit Brussel, momenteel als gewoon hoogleraar aan de Uni versiteit Antwerpen.