Marc Antrop

Marc Antrop

Marc Antrop is gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent en doceert er uiteenlo pende cursussen met betrekking tot het landschap. Hij is ondervoorzitter van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen. In Vlaanderen ligt hij aa n de basis van het concept van de traditionele landschappen en van de opmaak van de landschapsatlas. Hij verwierf internationale bekendheid met de holistische e n transdisciplinaire benadering van het landschap, in het bijzonder wat de recen te landschapsveranderingen in Europa betreft, en de implementatie van de Europes e Landschapsconventie.