Marijke Pruyt

Marijke Pruyt

Marijke Pruyt doceert politiek, sociaal-cultureel werk en culturele en artistieke actualiteit in de opleiding Sociaal Werk van de Arteveldehogeschool.