Martinus Buekers

Martinus Buekers

Martinus Buekers is gewoon hoogleraar aan de Onderzoeksgroep Bewegingscontrole &Neuroplasticiteit van het Departement Bewegingswetenschappen en voormalig voorz itter van de Commissie Cultuur van de KU Leuven.

Boeken van deze auteur