Michel Walrave

Michel Walrave

Michel Walrave is professor communicatiewetenschappen aan de Universiteit Antwer pen. Hij is verantwoordelijk voor de onderzoeksgroep MIOS. In zijn onderzoek foc ust hij op het ICT-gebruik van jongeren en gerelateerde privacy- en andere risic o's.