Miet Fournier

Miet Fournier

Miet Fournier is deeltijds docent aan de Katholieke Hogeschool Mechelen en deelt ijds zorgcoördinator in een autonome kleuterschool met tien kleuterklassen. Ze ontwikkelde deze vorm van contractwerk toen ze zelf nog in de kleuterklas st ond vanuit de nood om doelgerichter en efficiënter te kunnen handelen om kleuter s met specifieke noden te stimuleren in hun ontwikkeling. Deze manier van werken werd sindsdien overgenomen door zowel haar studenten als haar collega's. Contra ctwerk is reeds een gangbaar idee maar de gedifferentieerde aanpak in dit boek i s nieuw en naar het toekomstig zorgbeleid zeker niet onbeduidend.