Miranda Sentse

Miranda Sentse

Dr. Miranda Sentse is orthopedagoog en promoveerde op de rol van relaties met ouders en leeftijdgenoten bij de ontwikkeling van gedragsproblemen in de adolescentie. In haar onderwijs en onderzoek richt zij zich op de rol van het socialenetwerk bij het ontstaan, instandhouding en gevolgen van probleemgedrag, in het bijzonder pesten en delinquentie.

Boeken van deze auteur