Nicole De Moor

Nicole De Moor

Nicole de Moor behaalde na haar rechtenstudies aan de Universiteit Gent een LLM in International and European Law, optie Public International Law aan de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoeksactiviteiten situeren zich in het gebied vanhet internationaal, Europees en nationaal asiel- en migratierecht. Zij verricht doctoraatsonderzoek aan de Vakgroep Internationaal Publiekrecht van de Universi teit Gent over internationale migratie als mogelijke adaptatiestrategie voor gemeenschappen getroffen door milieudegradatie.