Olivier Boehme

Olivier Boehme

Olivier Boehme (1974) is doctor in de Geschiedenis en professioneel actief als o nderzoekscoördinator aan de Hogeschool Antwerpen. Hij publiceerde eerder al over de Vlaamse Beweging, de Revolutie van rechts in Vlaanderen tijdens het interbel lum en de politiek-financiële geschiedenis van België. Deze publicaties werden m et veel lof ontvangen en geprezen voor hun vernieuwende karakter, grondigheid e n scherpe analyses.