Patrick Mullie

Patrick Mullie

Patrick Mullie is doctor in de Biomedische Wetenschappen aan de K.U.Leuven. Hij is als onderzoeker verbonden aan de Katholieke Hogeschool Leuven en aan het Mili tair Hospitaal Brussel. Hij is eveneens senior postdoctoral researcher aan hetI nternational Prevention Research Institute in Lyon (Frankrijk).