Patrick Vanleene

Patrick Vanleene

Patrick Vanleene is historicus gespecialiseerd in de Eerste Wereldoorlog. Naar a anleiding van de herdenkingen van de 'Groote Oorlog' is hij actief als project-c oördinator 'Nieuwpoort 2014-2018'.Patrick Vanleene is a Belgian historian specia lized in the history of the First World War and coordinator of the memorial 'Nie uwpoort 1914-1918'.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Nieuport, 1914-1947
Prijs:29,99