Pieter Borghart

Pieter Borghart

Pieter Borghart is classicus van opleiding maar specialiseerde zich verder in de neohellenistiek en de literatuurwetenschap. In 2005 promoveerde hij met een stu die over het naturalisme in de moderne Griekse literatuur. Momenteel is hij als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de vakgroep Latijn en Grieks van de Univ ersiteit Gent, waar hij Nieuwgriekse literatuur doceert.