Raf Missorten

Raf Missorten

Raf Missorten werkt bij de Broeders van Liefde als niveaucoördinator van de pedagogische begeleidingsdienst gewoon onderwijs. Hij is vastbenoemd pedagogisch adviseur bij het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Eerder was hij leraar en directeur in het basisonderwijs.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Samenwerking op school versterken met themagecentreerde interactie
Prijs:29,99