Rob Frederixs

Rob Frederixs

Rob Frederix is Master in Business Administration, licentiaat handels- en financ iële wetenschappen, gegradueerde boekhouden-informatica en boekhoudkundig expert . Hij is deeltijds als lector verbonden aan de Provinciale Hogeschool Limburg. Z ijn onderwijsopdrachten en publicaties situeren zich vooral in het domein van he t Toegepast bedrijfsbeleid. Als bedrijfsconsulent bezit hij tevens een zeer ruim e ervaring in het begeleiden van zowel kleine, middelgrote als grote onderneming en. Zijn activiteiten, zowel training als consulting, hebben tot doel de brug te vormen tussen de financiëlen en de niet-financiëlen in het bedrijfsleven.