Sam Geuens

Sam Geuens

Sam Geuens werkt als kinder- en jeugdpsycholoog in het onafhankelijk multidiscip linair centrum Explore (Expertisecentrum Psychomotorisch en Leerondersteunend On derzoek en Remediëring). Daarnaast begeleidt hij kinderen en jongeren met eench ronische ziekte in het omgaan met moeilijkheden en kwetsbaarheden in hun ontwikk eling.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Ze bestaan nog
Prijs:10,99
Subtitle: 
Ze bestaan nog
Prijs:24,99