Stijn Decock

Volg mij op

Stijn Decock

Stijn Decock is hoofdeconoom bij Voka. Hij is er verantwoordelijk voor macro-economische analyses en standpuntbepaling. Bij Petercam werkte hij o.a. samen met Geert Noels en Peter De Keyser. Daarvoor was hij journalist bij De Tijd.