Stijn Vandevelde

Stijn Vandevelde

Stijn Vandevelde is orthopedagoog en is tenure track docent orthopedagogiek bij de vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent.