Stijn Vandevelde

Stijn Vandevelde

Stijn Vandevelde is als hoofddocent verbonden aan de vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent. Hij was co-promotor van het PWO-project ‘Kwaliteit van leven en ondersteuning: een studie naar hoe informatie gericht ingezet kan worden binnen persoonlijke ondersteuningsplannen’.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
naar volwaardig partnerschap in een persoonsgericht ondersteuningsproces
Prijs:25,99