Willemjan Slort

Willemjan Slort

Willemjan Slort is huisarts. In 2014 is hij aan de VU te Amsterdam gepromoveerd op onderzoek over de huisarts-patiënt communicatie in de palliatieve zorg. Hij i s huisartsopleider voor de Huisartsopleiding van de Erasmus Universiteit te Rott erdam en lid van het dagelijks bestuur van de Commissie Wetenschappelijk Onderzo ek van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en voorzitter van het Netwerk Palliatieve Zorg voor Moerdijk-Drimmelen.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Communiceren in de palliatieve zorg
Prijs:29,99