Willy de Heer

Willy de Heer

Dr. Willy de Heer heeft veel ervaring in het onderwijs en de zorg. Zij is voorzitter van Stichting Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden en van Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Daarbij ontwikkelt zij serious learning games om moeilijk en makkelijk lerenden te begrijpen.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Voorkom vastlopen van moeilijk en makkelijk lerenden
Prijs:24,99