Wim Distelmans

Wim Distelmans

Wim Distelmans is oncoloog, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel, titula ris van de Leerstoel 'Waardig Levenseinde' van deMens.nu en voorzitter van LEIF (LevensEinde InformatieForum).