Erik Claes

Erik Claes

Erik Claes is senior-onderzoeker aan Odisee Hogeschool, opleiding sociaal werk. Zijn expertise en publicaties bestrijken de domeinen van rechtsfilosofie (grondslagen van de rechtsstaat), criminologie (herstelrecht), sociaal werk onderzoek (grootstedelijkheid, grondrechten en conflictbeleving).

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Donkere spiegel van een kwetsbare samenleving
Prijs:27,50